Boerenhofstee “De Teunishof” te Rhoon

HomeHofsteeHistorie 17e eeuwHistorie 18e eeuwHistorie 19e eeuwHistorie 20e en 21e eeuwRijksmonument


1600 – 1669

De historie van de Teunishof gaat terug tot aan het begin van de 17-e eeuw.

De eerst bekende informatie over de boerderij is als volgt:

Op deze boerderij gelegen aan de Rijsdijk is begin 1600 Herbert Pieterszoon de Dubbelde, alias Herbert Rijsdijk, bouwman (bouwman is oud-Nederlands voor boer of landbouwer). Hij is geboren te Charlois, zoon van Pieter Pieterszoon de Dubbelde en Ayaentje Aryensdochter. Herbert Pieterszoon de Dubbelde trouwt met Maertje Pleunen. Hij is diaken in 1631, 1632 en 1639 en ouderling op 11 april 1663. 25 mei 1632 verklaren voor notaris Adriaan Kieboom in Rotterdam, Claas Pleunen van de Hoogwerff en Herper Pieters Rijsdijck, wonende te Rhoon, dat zij zeven gemeten teelt of zaaijland in ’t Buijtenland van Rhoon in huur hebben overgenomen, voor 400 gulden van Arien Willemse Goelieffge. Was in eigendom van de weduwe mr.Cornelis Smout. 24 mei 1644 benoemen Herbert Pietersz. en Maertje Pleunen elkaar tot universeel erfgenaam. Op 19 juli 1644 koopt Herbert van Cornelis Boudewijszoon Roobol 8 gemeten land. Hij overlijdt op 17 september 1669.

In navolgende beschrijvingen van erfenissen of verkopers wordt gesproken over: 
Huijs, erf, keet en berg, met 9 gemet en 120 roe land, gelegen aan de Rijsdijk in het binnenland van Rhoon in de polder Jaehgin. 

Op 19 juli 1644, koopt Herbert Pieterszn Rijsdijk van Cornelis Boudewijnsz. Roobol 8 gemeten land. Hij overlijdt voor 17 september 1669.

 

1669 – 1710

Schoonzoon Symon Meese Hoogwerf, geboren 1628 te Rhoon,  zoon van Mees Bastiaense en Barbera Symonsdochter, volgt Herbert op als bouwman.  Hij is getrouwd met Pleuntje Herbertsdochter Rijsdijk, dochter van De Dubbelde. Hij is schepen en kerkmeester te Rhoon.

Op 29 juni 1672 is Symon Meese in een vechtpartij betrokken met zijn zwager Jan Elant, getrouwd met Neeltje Herberts Rijsdijk. Op 12 januari 1673 wordt hij gedaagd op de rechtdag gehouden bij de leenmannen van Rhoon en Pendrecht. Hij zou Jan Elant met een vlegel en vuijst geslagen en in de sloot gedreven hebben en een mes met de schee getrokken hebben, volgens getuigen Cornelis Dirks Haag en Joost Jansz. de Vlaming. Hij wordt veroordeeld  tot een boete van 60 ponden van 20 groten  ‘t  stuck, cum expensis ( met eis van kosten). De getuigen van Symon Meese, Ary Hollaar en Jacob Arentse, verklaarden dat hij wel geslagen had en worstelend in de grippel geraakt was, maar niet in de sloot en geen mes getrokken had. De uitspraak was 8 gulden voor het slaan en voor het schelden en dreigen 5 gulden boete.

Op 30 april 1696 is er ten overstaan van notaris Matheus Outraet te Barendrecht een cavel-ceel. Matheus Symons Hoogwerf en Ary Huijsman, in huwelijk hebbende Barbera Symons Hoogwerf. Matheus erft 2/3 part in huijs, erve, berge en keet, mitsgaders een boomgaart en 9 gemeten 120 roe land in de polder Jaagin, 2133 carolus gulden en 6 stuijver.

Symon Meese Hoogwerf overlijdt 24 december 1699. Pleuntje Herberts Rijsdijk overlijdt 29 maart 1710 te Rhoon.