Boerenhofstee “De Teunishof” te Rhoon

HomeHofsteeHistorie 17e eeuwHistorie 18e eeuwHistorie 19e eeuwHistorie 20e en 21e eeuwRijksmonument


In de beschikking waarin de Teunishof tot monument wordt verklaard  staat onder andere het volgende beschreven:

Het boerderijcomplex is van algemeen belang  vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische, en ensemblewaarde.

De boerderij is van cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een boerenerf uit de 2e helft van de 19e eeuw met voor de streek kenmerkende onderdelen.

Het complex is van architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een voor de regio  karakteristiek boerderijtype  in ambachtelijk-traditionele bouwtrant, met bijbehorende opstallen.

Het complex heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele relatie tussen de verschillende onderdelen van  het complex.

Het complex is van belang  vanwege de herkenbaarheid  en de redelijke mate van  gaafheid van erf en onderdelen.